worldwide

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ สงครามช้างเผือก

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ ดินแดนของกษัตริย์ Tabin Shwe Ti ได้รับการปกป้องโดยอดีต Mons ที่แย่งชิงบัลลังก์ เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าหงสาวดียกทัพปราบประชาชนดังต่อไปนี้ นำทัพสู่จังหวัดภาคเหนือ ผ่านด่านแม่ละเมา เข้าโจมตีพิษณุโลก คณะเฉพาะกิจธรรมราชาต้องสาบานตนในหมู่ตระกูลหงษ์สาว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยุติสงครามกับพระเจ้าบุเรงนอง จากการฝึกเราต้องอุทิศ 4 สายให้พระเจ้าหงสาวดี ภาษีช้างประจำปี 30 ภาษีเงินได้ประจำปี 300 ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ชั่งน้ำหนัก และรวบรวมพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทร ศึกมาถึงหงสาวดี บุรินทร์นนท์ เยือนพิษณุโลก ทูลขอสมเด็จพระนเรศวร ๙ พรรษา ทรงสนับสนุนหงสาวดีต่อไป

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

พิธีเปิดสมรภูมิพระเจ้ามหาจักรีท่วมท้นเมืองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบพันธมิตรกับพระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง มหาธรรมราชา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พระรัตนราย ทูลขอให้พระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชส่งกำลังตรวจสอบไปยังพิษณุโลก แต่อย่าลืมโหลด Dharmaracha สามารถปกป้องเมือง เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ พระเจ้าบุเรงนองทรงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมราชาทุกครั้งในฐานะรัฐมนตรีของพะโค ราชสำนักพิษณุโลกและจังหวัดทางภาคเหนือไม่สามารถพึ่งพากฎหมายระนองได้ 

หีบธรรมราชากับศิลาพรหมทำให้สุขภาพทรุดโทรม ในปี ค.ศ. 1568 พระเจ้าบุเรงนองนำกองทัพขนาดใหญ่เข้าโจมตีและเอาชนะกองทัพอัมบาแห่งพม่า ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถกักขังได้เพราะกำลังทหาร BB พยายามป้องกันไม่ให้พม่าสะสมตัวในฤดูน้ำหลาก และไม่สามารถเตรียมการสู้รบใกล้เมืองนั้นได้ บางครั้งจักรพรรดิก็ล้มป่วยแล้วก็ชิบหายที่ 2111 1568 จิ๊กซอว์ปริศนา ในปี ค.ศ. 1568 พระราชินีมารีอินทราธิราชและทรงต่อสู้กับพม่าที่ทรยศเพื่อให้จักรีเข้าไปแทรกแซงในสงครามในขณะนั้น พระองค์ทรงพ่ายแพ้ต่อพม่าในปี พ.ศ. 2112 ตั้งแต่นั้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ การประกาศอิสรภาพและยุทธหัตถี

กฎการปลดล็อคซอฟต์แวร์พจนานุกรมทหาร Dharmaraja เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ ขอพระเจ้าบุเรงนองเสด็จกลับนเรศวรเพื่อประทับอยู่ที่หงสาวดีเป็นเวลา 6 ปี ที่ทรงผ่านมาเพื่อยึดพิษณุโลกและขณะที่นเรศวรยังอยู่พิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 1583 ก่อนคริสตกาล พระเจ้านันทบุรินทร์ กษัตริย์พม่า 

ทรงระลึกได้ว่าพระเจ้าบุเรงนองทรงมีวิธีที่จะตั้งอาณานิคมฝึกส่งทหารไปช่วยกองทัพอังวาที่ไม่เต็มใจยอมจำนนต่อคนดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนเรศวรทรงรับผิดชอบการต่อสู้ทางฝั่งพม่า เขาลังเลที่จะปิดล้อมเมืองเพื่อกำจัดสมเด็จพระนเรศวร แต่โปรดสังเกตแผนนี้ก่อนจากพระยารามและพระยารามที่ยอมให้ชาวมอญ ดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงประกาศอิสรภาพจากรังและไม่อนุญาตให้หงวดีปรากฏตัวอีกต่อไป เพราะเราสามารถรวบรวมและฟื้นฟูได้ด้วยกำลัง 

  • เรื่องเก่า – น่ารู้ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองกร่าง พระองค์ยังทรงนำชาวมอญจากเมืองกร่างในกรุงศรีอยุธยากลับมาด้วย
  • ระหว่างเดินทัพกลับพม่าได้ส่งกองทัพไปยึดแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืน 9 ศอกยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกแม่ทัพพม่าที่คอช้างตาย
  • ทำให้กองทัพพม่าต้องล่าถอยไป พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง หลังจากนั้นกองทัพพม่าขนาดใหญ่ก็ยกทัพมารุกรานไทยอีกหลายครั้ง 
 

ผู้ชิงตำแหน่งกรุงศรีอยุธยา แต่ถูกสมเด็จพระนเรศวรปราบปรามทุกครั้งจนถึง พ.ศ. 2135 ในสงครามครั้งนี้พระองค์ทรงทำอย่างสุดความสามารถ (ต่อสู้ด้วยหัวช้าง) กับสมเด็จพระนเรศวร แต่พระมหาอุปราชาหลงทางถูกสมเด็จพระนเรศวรฟันด้วยคมดาบจนสิ้นพระชนม์บนคอช้าง เพื่อให้พม่าล่าถอย จากเหตุการณ์นี้ทำให้พม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้ไม่นาน และทำให้หัวเมืองเหล่านี้ครั่นคร้ามในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรและยกทัพกลับไปสวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งเพื่อให้คนไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นและปลอดภัยจากการรุกรานของศัตรูภายนอกเป็นเวลาถึง 150 ปีตามลำดับ

เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

หลังจากหลีกเลี่ยงสงครามภายนอกมาเป็นเวลานาน อยุธยาจึงลังเลที่จะป้องกันเมือง ในปี พ.ศ. 2295 พระเจ้าอลองพญาขึ้นเป็นกษัตริย์ของพม่า และทรงมีพระประสงค์จะขยายอาณาเขต จึงยกทัพมาตี แต่ไม่สำเร็จ จึงถอนทัพกลับ และเสียชีวิตในปี 1760 ก่อนคริสต์ศักราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกทัพที่ 2 ยกทัพกลับมาตีกรุงศรีอยุธยา ส่วนทัพที่ 2 มีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพนำทัพไปตีทวายและกาญจนบุรี และร่วมกับนเมียว สีหบดี เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในคราวเดียวกัน กองทัพพม่า เข้าล้อมเมืองเป็นเวลาหนึ่งปีกับสองเดือน มันทำให้ชาวเมืองอดอยากและสิ้นหวังในการต่อสู้ ระหว่างที่พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา พระยาตาก (สิน) รู้สึกว่าจะสู้พม่าไม่ได้ 

จึงรวบรวมผู้สนับสนุนได้ประมาณ ๕๐๐ คน ตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่าทางทิศตะวันออกไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรี เมื่อพบป้อมแล้วจึงตัดสินใจยกทัพกลับไปตีทัพพม่า ในที่สุดพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จเป็นครั้งที่ 2 จากเหตุการณ์นี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากพม่าได้ทำลายบ้านและวัดด้วยการลอบวางเพลิง รวมทั้งการกวาดต้อนผู้คนหรือเอาทรัพย์สมบัติกลับคืนมา อยุธยา ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตยังพังพินาศ เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์