worldwide

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง สนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอังกฤษกับประเทศ หรือบนหน้าปกหนังสือภาษาไทยเรียกว่า สัญญาสายธนู หรือเรียกโดยทั่วไปว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดย Sir John Bowring เอกอัครราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย สนธิสัญญาที่จำเป็นต่อการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศในคำสั่งทางการค้าของสยามได้รับการแก้ไข ระหว่างประเทศต่าง ๆ สร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่ ๆ มากขึ้น สนธิสัญญาเบอร์นี เดิมสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างสยามกับสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2369 งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง ในกรุงเทพฯได้อย่างเสรี

เนื่องจากในอดีตการค้าของชาวตะวันตกถูกเก็บภาษีอย่างหนัก สนธิสัญญายังอนุญาตให้มีการจัดตั้งกงสุลอังกฤษ ในกรุงเทพฯและการรักษาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตรวมทั้งการอนุญาตให้อังกฤษถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในสยาม สนธิสัญญาเบาว์ริงมีเนื้อหาคล้ายกับสนธิสัญญาเบาว์ริง นานกิงซึ่งจีนลงนามกับอังกฤษหลังสงครามฝิ่นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2385 และเพียงหนึ่งปีก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง (พ.ศ. 2397) ถูกญี่ปุ่นบังคับให้เปิดต่อญี่ปุ่น ล

งนามในสนธิสัญญาคานางาวะโดยใช้สนธิสัญญานานกิงจำลองสนธิสัญญาเบาว์ริง ซึ่งเรียกว่า “สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม” หรือ “สนธิสัญญาเสียเปรียบ” เนื่องจากสยามไม่อยู่ในฐานะที่จะเจรจาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทัพอังกฤษเกรงกลัวต่อสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งซึ่งขัดขวางการค้ากับตะวันตก โกวิท 

วงศ์สุรวัฒน์กล่าวว่าข้อกำหนดหลักของอังกฤษคือการเข้าถึงการค้าฝิ่นในสยามโดยเสรีโดยไม่ต้องเสียภาษี และอังกฤษพร้อมที่จะทำสงครามกับสยามหากการเจรจาล้มเหลว เมื่อได้ข่าวว่ากษัตริย์ไทย กษัตริย์องค์ใหม่ก็แสดงความประสงค์จะทำสนธิสัญญาด้วย รัฐบาลอังกฤษได้ส่ง John Bowring ไปลงนามในสนธิสัญญาฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2398 ตามธรรมเนียมของไทย ดังนั้นจดหมายเชิญราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียถึงพระมหากษัตริย์ไทยจึงได้รับการต้อนรับดีกว่าราชทูตตะวันตกคนก่อนๆ

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง จอห์น เบาว์ริงอยู่ในสยาม

เป็นเวลาหนึ่งเดือนและใช้เวลาเจรจากับเขาประมาณหนึ่งสัปดาห์ “ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสยาม” พระมหากษัตริย์ทั้ง 5 พระองค์และคณะราษฎรคือ

  • สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่) ผู้สำเร็จราชการทั่วพระราชอาณาจักร ประธานผู้แทนรัฐบาล
  • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
  • สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย) ผู้สำเร็จราชการพระนคร
  • เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รักษาการในตำแหน่ง สมุหพระกระลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลปากใต้ฝ่ายตะวันตก
  • เจ้าพระยารวิวงศ์ พระคลัง และสำเร็จราชการกรมท่า บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายตะวันออก

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง ยกย่องผู้แทนรัฐบาลไทยสองคนที่มีใจเดียวกัน

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงวงศาธิราชสนิท เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ประณามระบบผูกขาดและการทุจริตของขุนนางอย่างรุนแรงและสัญญาว่าจะช่วยราชทูตอังกฤษแก้ไขสนธิสัญญา แม้แต่บาวริงยังสงสัยว่าเขาไม่ได้พูดความจริง แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นคนพูดจริงและทำจริง และยกย่องเขาที่ฉลาดกว่าใคร ๆ ที่เขาเคยพบมา ในทางกลับกัน ชามด่าว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติที่มีอำนาจผูกขาดและคัดค้านข้อเสนอของราชทูตอังกฤษเสมอมา โดยเห็นว่า ทั้งสองเป็นผู้เจรจาขอแก้ไข สัญญาไมตรีปลายรัชกาลที่สาม ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง