worldwide

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด ศิลปะยุคกลาง “ศิลปะยุคกลาง” ในโลกตะวันตก จากเนื้อหาทางโลกและทางภูมิภาคของประวัติศาสตร์ศิลปะกว่า 1,000 ปีในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ บริบทของศิลปะยุคกลางรวมถึงการเคลื่อนไหวทางศิลปะและช่วงเวลาสำคัญทางศิลปะในระดับชาติ ท้องถิ่น ประเภท การบูรณะ งานศิลปะ และตัวศิลปินเอง สงคราม ช้างเผือก

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด ศิลปะยุคกลางกับช่วงเวลาและยุคต่างๆ

แต่มันก็เผชิญกับความท้าทายเช่นกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ยุคแรก ศิลปะอพยพ ศิลปะไบแซนไทน์ ศิลปะเกาะ ศิลปะก่อนโรมาเนสก์และโรมาเนสก์ และศิลปะกอธิคและช่วงเวลาอื่น ๆ แทนที่จะแบ่งตามประเทศ มีหลายชั่วอายุคนในกลุ่มนี้ งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด ลักษณะของเมืองโดยทั่วไปในช่วงนี้มีตั้งแต่เมืองที่เป็นประเทศและวัฒนธรรมที่มั่นคงและจะมีรูปแบบศิลปะเฉพาะของตนเอง เช่น ศิลปะแองโกลแซกซอนหรือศิลปะนอร์ส ศิลปะยุคกลางมีหลายรูปแบบ แต่ที่เหลือเป็นเพียงรูปปั้น หนังสือที่ตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสี และโมเสกโลหะนั้นเหนือกว่าจิตรกรรมฝาผนัง งานแกะสลักไม้ หรือผ้า สิ่งทอ และพรม

ศิลปะยุโรปยุคกลางพัฒนามาจากรากเหง้าของประเพณีทางศิลปะของอาณาจักรโรมัน งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

นั่นคือสัญลักษณ์ของคริสเตียนยุคแรก ลักษณะเหล่านี้ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางศิลปะของ “อนารยชน” ของยุโรปเหนือ ทำให้เกิดงานศิลปะที่ทรงคุณค่าซึ่งเป็นรากฐานของศิลปะยุโรปในเวลาต่อมา และในความเป็นจริงศิลปะยุคกลางเป็นประวัติศาสตร์ของการผสมผสานองค์ประกอบของศิลปะคลาสสิก ศาสนาคริสต์ยุคแรกและอนารยชน นอกจากรูปแบบที่เป็นทางการของศิลปะคลาสสิกแล้ว ยังเป็นประเพณีของการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความเป็นจริงของการสร้างสรรค์ 

สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในศิลปะไบแซนไทน์ตลอดช่วงเวลานี้และยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นตะวันตกจึงดูเหมือนจะผสมผสานหรือบางครั้งก็แข่งขันกับการแสดงออกทางศิลปะของการผลิตแบบตะวันตกและองค์ประกอบการตกแต่งทางจิตวิญญาณของยุโรปเหนือ ศิลปะยุคกลางถึงจุดสูงสุดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้เวลากลับมาแล้ว ทวงคืนพลังและคุณค่าของศิลปะคลาสสิก จากนั้นศิลปะยุคกลางก็หมดความสำคัญและถูกดูถูกมาหลายศตวรรษ ด้วยการกำเนิดของศตวรรษที่ 19 ศิลปะยุคกลางได้รับการฟื้นฟู และถือเป็นโลกศิลปะอันอุดม. เป็นพื้นฐานของศิลปะตะวันตกยุคหลังวิวัฒนาการ

เครื่องดนตรียุคกลาง งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

สังคมยุคกลางมีความประณีตและหรูหรามากขึ้น อิทธิพลจากหลากหลายวัฒนธรรม ดนตรีมีความสำคัญต่อผู้คนในยุคกลาง โดยเฉพาะเหล่าขุนนาง ยุคกลางเป็นยุคของอัศวินที่แข็งแกร่งและสตรีผู้สูงศักดิ์ (อัศวินจะรักและเทิดทูนเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ ด้วยเหตุนี้โลกจึงดูโรแมนติก) สิ่งสำคัญที่สุดคือควรมีความรักที่ยิ่งใหญ่ (หมายเหตุเดียวกับด้านบน พบในหนังสือเล่มก่อนๆ อย่าง Bae Wolfe) สำหรับอัศวิน การต่อสู้เป็นมากกว่าการชนะ 

แต่อัศวินต้องสามารถเล่นดนตรีและเต้นรำได้ นักดนตรีในยุคกลางเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิด เช่น นักเดินทางหรือกวี เครื่องดนตรียุคกลางชิ้นแรกคือเสียงของมนุษย์ การแพร่กระจายของศาสนาคริสต์ในช่วงยุคมืดและยุคกลางตอนต้นทำให้เกิดดนตรีและบทเพลงขึ้นในโลก ออร์แกนในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 (ค.ศ. 700-709) และเครื่องดนตรียุคกลางจำนวนมากเป็นแหล่งที่มาของเครื่องดนตรีสมัยใหม่ งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด