worldwide

ฮิจเราะห์ ศักราช

ฮิจเราะห์ ศักราช

ฮิจเราะห์ ศักราช พี่น้องบางคนมาจากต่างศาสนา ประเทศมุสลิมอย่างประเทศไทยนับปีแบบใด? ใช้อักษรย่อว่า “ศป.” คำว่า ฮิจเราะห์ แปลว่า การอพยพ หมายถึง การอพยพของท่านนบีมุฮัมมัด และชาวมุสลิมจากเมกกะถึงมะดีนะฮ์ หลังจากการมรณกรรมของท่านศาสดามุฮัมมัด กาหลิบอุมัร อิบนุ คัตตาบกลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามคนที่สองรองจากอบูบักร พุทธศักราช เกิด ก่อน คริสต์ศักราช กี่ ปี ปรึกษากันว่าอิสลามน่าจะมีศักราชที่ใช้กำหนดวัน เดือน ปี เหมือนคริสต์ศักราช แต่จุดเริ่มต้นของยุคอิสลามจะเริ่มต้นเมื่อใด? มีร่อซู้ลผู้ใกล้ชิดกับนบีมุฮัมมัด และบรรดาผู้นับถือศาสนาอิสลามในปัจจุบันได้เสนอแนวทางกำหนดศักราชอิสลามไว้ 4 ประการ ได้แก่

  • 1. ขอเสนอให้ใช้ปีเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด มันเป็นจุดเริ่มต้นของยุค
  • 2. ขอเสนอให้ใช้ปีที่ศาสดามูฮัมหมัดเริ่มเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นจุดเริ่มต้นของยุค
  • 3. เขาเสนอให้ถือปีแห่งการอพยพของมูฮัมหมัดจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะฮ์เป็นปีแห่งการเริ่มต้นศักราช
  • 4. มีการเสนอว่าควรพิจารณาปีแห่งการเสียชีวิตของท่านศาสดามูฮัมหมัดเป็นจุดเริ่มต้นของยุค

ที่มาของ ฮิจเราะห์ ศักราช

ที่ประชุมมีมติให้เท่ากับปีที่พระศาสดามูหะหมัดอพยพจากมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะฮ์ ซึ่งเป็นปีที่ชาวเมกกะเคารพสักการะพระศาสดามูฮัมหมัดและมีความเชื่อโชคลางหลายอย่างที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของพวกเขา และเมื่อเขาย้ายไปเมดินาเมดินาก็ต้อนรับพวกเขา ฮิจเราะห์ ศักราช รวมถึงการรับอิสลามเป็นจำนวนมาก เป็นปีที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นของการแพร่กระจายของศาสนาอิสลามจนประสบความสำเร็จในภายหลัง 

ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มนับยุคของศาสนาอิสลามจากศาสดามูฮัมหมัด และชาวมุสลิมอพยพจากมักกะห์ไปยังอัลเมดินาซึ่งหมายถึงฮิจเราะห์ (H.H.E.) ตั้งแต่นั้นมา ยุคฮิจเราะห์ปฏิทินอิสลามจะขึ้นอยู่กับปฏิทินจันทรคติ จำนวนวันในแต่ละเดือนแตกต่างจากปฏิทินสากลซึ่งหมายความว่าแต่ละเดือนในปฏิทินอิสลามมีเพียง 29 หรือ 30 วันเท่านั้น ไม่มีเดือน 28 และ 31 วันเหมือนปฏิทินสุริยคติสากล จำนวนวันในหนึ่งปีจะน้อยกว่าจำนวนวันในปฏิทินสากลประมาณ 10 วัน 

หรือวันปีใหม่อิสลามจะเร็วขึ้นประมาณ 10 วันทุกปี โดยครั้งที่เก้าในปฏิทินอิสลามและฮัจญ์จะต้องดำเนินการในเดือนนั้น Zul Hijjah หรือเดือนที่ 12 ของปฏิทินอิสลาม เดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดหรือถือศีลอดและทำฮัจญ์ จึงหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ซึ่งบางปีเข้าสู่ฤดูหนาว บางปีก็ตรงกับฤดูร้อน และบางปีก็ตรงกับฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งก็คือฮิกมะห์จากอัลลอฮ์ สิ่งที่เขามอบให้พี่น้องมุสลิมของเขา

ต้นกำเนิดและความหมายของยุคอิสลาม ฮิจเราะห์ ศักราช

ฮิจเราะห์นับการอพยพของท่านศาสดามูฮัมหมัดและบรรดาผู้ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อ ฮิจเราะห์ ศักราช 1434 ปีก่อนจากมักกะห์ไปยังมะดีนะฮ์ ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในชื่อ Yatrib ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Medina Tunbi หรือ “Madinah” 

เรียกสั้น ๆ ว่าเป็นการอพยพออกจากสถานที่แห่งการต่อต้านและการทำลายล้างของอิสลาม โดยชาวมักกะห์ในบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทร มีภราดรภาพในหมู่ชาวมะดีนะฮ์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาของอิสลาม และผู้อพยพไปยังมักกะห์ 

นี่เป็นเพราะว่าศาสดามูฮัมหมัดใช้เวลาสั่งสอนและเผยแพร่ผู้คนในมักกะห์ให้เชื่อในคำสอนของอัลลอฮ์ พระเจ้าที่แท้จริง หันกลับมาเคารพศรัทธาและปฏิบัติตามเส้นทางของศาสนาอิสลาม ละทิ้งการบูชารูปเคารพ (รูปปั้น รูปเคารพ รูปเคารพ) และไสยศาสตร์อื่น ๆ

มนุษย์สร้าง ฮิจเราะห์ ศักราช เพื่อประโยชน์ของตัวเองและเพื่อน ๆ ของเขา

ชาวเมืองมักกะฮ์ต่อต้านการกดขี่ข่มเหงจากประชาชน ชาวเมกกะบูชารูปเคารพมากมายจนในที่สุดก็มีแผนจะสังหารศาสดามูฮัมหมัด เพราะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเห็นว่าศาสนาอิสลามกำลังขยายตัวในมักกะห์ ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามทำร้ายเขาถึงขั้นสังหารศาสดามูฮัมหมัด ดังนั้นอัลลอฮ์จึงประทานฮิดายะห์แก่ศาสดามูฮัมหมัด ชาวมุสลิมอพยพไปยังเมืองยัธริบ หรือเมื่อเมดินากล่าวสั้น ๆ ใน Surah al-Amfal Ayah 30 

“เมื่อผู้ไม่เชื่อวางแผนจะขังคุณหรือฆ่าคุณหรือพาคุณออกไปเพื่อไม่ให้มีโอกาสเผยแพร่ศาสนาอิสลาม แต่อัลลอฮ์ได้วางแผนไว้ดีกว่าแผนทั้งหมด ” นั่นคือพระศาสดามูหะหมัด อพยพไปยังมะดีนะฮ์ ซึ่งผู้อพยพในมะดีนะฮ์ได้ติดต่อกับท่านศาสดามูฮัมหมัดก่อนอพยพ และเป็นไปได้ว่าหลายคนในมะดีนะฮ์เข้ารับอิสลาม เมื่ออพยพไปยังมะดีนะฮ์ มีความช่วยเหลือระหว่างชาวมะดีนะฮ์ที่เรียกว่าเมดินาห์ “อันซาร์” (ผู้ช่วย) และผู้ลี้ภัยถูกเรียกว่า “มูฮาจิริน” ศาสดามูฮัมหมัดอยู่ในเมดินาเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นเวลา 10 ปี ปีนี้เป็นปี 1434 ฮิจเราะห์ ศักราช