ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด

ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด

ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด ข้อ ใด เป็นการ วิพากษ์ วิธี ภายใน ทั้งหมด วิจารณ์ประวัติศาสตร์ของคุณเองการวิจารณ์วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นการวิเคราะห์วิธีการหรือวิธีการของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ของข้อมูลที่แสดงภายในและภายนอก และเชื่อถือได้แค่ไหน การวิเคราะห์ภายนอก หรือการวิเคราะห์ภาพ เกี่ยวข้องกับการมองแง่มุมภายนอกของเรื่อง ตัวอย่างงานเขียนทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา กาภายนอก  เป็นการกำหนดประเภทของป้าย มีบทอยุธยาไหม ดังนั้น การพิสูจน์อย่างมีวิจารณญาณหรือวิพากษ์ภายนอกจึงอาจกล่าวได้ว่า ข้อ ใด จัด เป็น หลักฐาน ทาง โบราณคดี ทั้งหมด “พิจารณาเรื่องราวที่ศึกษาด้วยมุมมองภายนอกก่อน ดูที่ 5 ประเด็นหลัก เพื่อระบุปี สภาพแวดล้อมที่ภาพเกิดขึ้น ผู้สร้างภาพ จุดมุ่งหมาย ภาพแรกเหล่านี้ การวิเคราะห์เชิงลึกหรือวิเคราะห์ข้อมูลพงศาวดาร คือ การศึกษาข้อมูลพงศาวดารทั้งหมดที่แจ้งเรื่อง นั่นหมายถึงอะไรสำหรับคุณ? คำอธิบายที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเพราะเห็นว่าไม่มีอคติใช่หรือไม่? ดังนั้นการตรวจสอบภายในหรือการรายงานที่สำคัญจึงถูกกำหนดให้เป็นความพยายามที่จะอธิบายหลักฐานและข้อมูลที่อยู่ในตัวอย่างพฤติกรรม “วิธีการทางประวัติศาสตร์” ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเป้าหมาย ประการแรก […]

ข้อ ใด จัด เป็น หลักฐาน ทาง โบราณคดี ทั้งหมด

ข้อ ใด จัด เป็น หลักฐาน ทาง โบราณคดี ทั้งหมด

ข้อ ใด จัด เป็น หลักฐาน ทาง โบราณคดี ทั้งหมด ข้อ ใด จัด เป็น หลักฐาน ทาง โบราณคดี ทั้งหมด หลักฐานทางโบราณคดี (Archaeological Evidence) การขุดค้นทางโบราณคดีทำให้ได้โบราณสถานและโบราณวัตถุ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจ หากพบลักษณะเหล่านี้ในที่เดียวกัน คนก่อนหน้าจะละทิ้ง ฝัง หรือซ่อนไว้ ชั้นเหล่านี้ที่ทับถมกันโดยกระบวนการทางโบราณคดีจะถูกค้นพบหรือขุดค้นและศึกษา วิเคราะห์ ตีความทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ มีประโยชน์สำหรับการดู แก้ไข แก้ไข และเพิ่มเอกสารเก่า วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร การศึกษาทางโบราณคดี ข้อมูลทางโบราณคดี คือ เครื่องประดับร่างกาย ประติมากรรม ฯลฯ พิสูจน์ว่ามนุษย์ไม่ได้ทำ (No artifacts) ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง ข้อ ใด […]

วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร

วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร

วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต อย่างไร ประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตมักบอกเล่าโดยพยานที่มีชีวิต ส่วนเรื่องที่ล่วงลับไปนานแล้วต้องรองรับด้วยการบันทึกในรูปแบบต่างๆ เราจะรู้ เหตุการณ์ในอดีตนั้นแต่หลักฐานล้วนแล้วแต่คนบันทึกไว้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ ดังนั้น การบันทึกอาจสร้างอคติโดยทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือหากผู้บันทึกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  คุณสามารถบันทึกเรื่องราวจากมุมมองของคุณเองโดยที่เรื่องราวอาจขาดหายไป คุณควรอย่าลืมนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ติดตัวไปด้วย มันไม่ถูกต้องแน่นอน และทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จึงต้องใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ งวิธีการทางประวัติศาสตร์  วิธี การ ทาง ประวัติศาสตร์ มี ประโยชน์ ต่อ […]

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง

ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง ผล ดี ที่ เกิด จาก การ ทำ สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง สนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอังกฤษกับประเทศ หรือบนหน้าปกหนังสือภาษาไทยเรียกว่า สัญญาสายธนู หรือเรียกโดยทั่วไปว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทำกับสหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดย Sir John Bowring เอกอัครราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย สนธิสัญญาที่จำเป็นต่อการเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศในคำสั่งทางการค้าของสยามได้รับการแก้ไข ระหว่างประเทศต่าง ๆ สร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่ ๆ มากขึ้น สนธิสัญญาเบอร์นี เดิมสนธิสัญญาที่ลงนามระหว่างสยามกับสหราชอาณาจักรใน พ.ศ. 2369 งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย […]

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด

งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด ศิลปะยุคกลาง “ศิลปะยุคกลาง” ในโลกตะวันตก จากเนื้อหาทางโลกและทางภูมิภาคของประวัติศาสตร์ศิลปะกว่า 1,000 ปีในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ บริบทของศิลปะยุคกลางรวมถึงการเคลื่อนไหวทางศิลปะและช่วงเวลาสำคัญทางศิลปะในระดับชาติ ท้องถิ่น ประเภท การบูรณะ งานศิลปะ และตัวศิลปินเอง สงคราม ช้างเผือก งาน ศิลปะ ใน ยุโรป สมัย กลาง สะท้อน ให้ เห็น อะไร มาก ที่สุด ศิลปะยุคกลางกับช่วงเวลาและยุคต่างๆ แต่มันก็เผชิญกับความท้าทายเช่นกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ยุคแรก […]

สงคราม ช้างเผือก

สงคราม ช้างเผือก

สงคราม ช้างเผือก สงคราม ช้างเผือก หลังจากที่พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ถูกสังหารโดยแม่ทัพมอญกลุ่มหนึ่งแล้ว พระเจ้าบุเรงนองก็ทรงปราบกบฏได้สำเร็จและขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าหงสาวดี และยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2106 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานช้างเผือกตามคำทูลขอ บุเรงนองนำทัพเข้าตีหัวเมืองทางเหนือ ผ่านด่านแม่ละเมาพิชิตพิษณุโลก ความจงรักภักดีต่อพระมหาธรรมราชาพะโค หลังจากเหตุการณ์นี้ สงคราม ช้างเผือก อยุธยาจึงถวายช้างเผือก 4 เชือกแก่พระเจ้าหงสาวดี ปีละ 30 ช้าง ปีละ 300 ช้าง ส่งส่วยที่เมืองมะริด และพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทร นำทัพไปตีเมืองหงสาวดี บุเรงนอง พระนเรศวรมีพระชนมายุได้ 9 พรรษา เพื่อไปรักษาพระองค์ที่เมืองหงสาวดี สงคราม ช้างเผือก เกิดขึ้นก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก สงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1563 ฮิจเราะห์ ศักราช โดยพระเจ้าบุเรงนอง ทรงส่งเครื่องราชบรรณาการขอช้างเผือก 2 เชือก เนื่องจากอยุธยามีช้างเผือก 7 เชือก ขุนนางสองจิตสองใจ ฝ่ายหนึ่งต้องการส่งช้างเผือกไปถวายพระเจ้าบุเรงนองเพื่อให้พระองค์พ้นจากสงคราม เรื่องพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงครามไม่เห็นด้วยในการส่งช้างเผือก […]

ฮิจเราะห์ ศักราช

ฮิจเราะห์ ศักราช

ฮิจเราะห์ ศักราช ฮิจเราะห์ ศักราช พี่น้องบางคนมาจากต่างศาสนา ประเทศมุสลิมอย่างประเทศไทยนับปีแบบใด? ใช้อักษรย่อว่า “ศป.” คำว่า ฮิจเราะห์ แปลว่า การอพยพ หมายถึง การอพยพของท่านนบีมุฮัมมัด และชาวมุสลิมจากเมกกะถึงมะดีนะฮ์ หลังจากการมรณกรรมของท่านศาสดามุฮัมมัด กาหลิบอุมัร อิบนุ คัตตาบกลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามคนที่สองรองจากอบูบักร พุทธศักราช เกิด ก่อน คริสต์ศักราช กี่ ปี ปรึกษากันว่าอิสลามน่าจะมีศักราชที่ใช้กำหนดวัน เดือน ปี เหมือนคริสต์ศักราช แต่จุดเริ่มต้นของยุคอิสลามจะเริ่มต้นเมื่อใด? มีร่อซู้ลผู้ใกล้ชิดกับนบีมุฮัมมัด และบรรดาผู้นับถือศาสนาอิสลามในปัจจุบันได้เสนอแนวทางกำหนดศักราชอิสลามไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1. ขอเสนอให้ใช้ปีเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด มันเป็นจุดเริ่มต้นของยุค 2. ขอเสนอให้ใช้ปีที่ศาสดามูฮัมหมัดเริ่มเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นจุดเริ่มต้นของยุค 3. เขาเสนอให้ถือปีแห่งการอพยพของมูฮัมหมัดจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะฮ์เป็นปีแห่งการเริ่มต้นศักราช 4. มีการเสนอว่าควรพิจารณาปีแห่งการเสียชีวิตของท่านศาสดามูฮัมหมัดเป็นจุดเริ่มต้นของยุค ที่มาของ ฮิจเราะห์ ศักราช ที่ประชุมมีมติให้เท่ากับปีที่พระศาสดามูหะหมัดอพยพจากมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะฮ์ ซึ่งเป็นปีที่ชาวเมกกะเคารพสักการะพระศาสดามูฮัมหมัดและมีความเชื่อโชคลางหลายอย่างที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของพวกเขา และเมื่อเขาย้ายไปเมดินาเมดินาก็ต้อนรับพวกเขา ฮิจเราะห์ ศักราช รวมถึงการรับอิสลามเป็นจำนวนมาก เป็นปีที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นของการแพร่กระจายของศาสนาอิสลามจนประสบความสำเร็จในภายหลัง  ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มนับยุคของศาสนาอิสลามจากศาสดามูฮัมหมัด […]

พุทธศักราช เกิด ก่อน คริสต์ศักราช กี่ ปี

พุทธศักราช เกิด ก่อน คริสต์ศักราช กี่ ปี

พุทธศักราช เกิด ก่อน คริสต์ศักราช กี่ ปี การนับแบบยุคสากล 1) คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. โดยใช้เหตุการณ์สำคัญในศาสนาคริสต์เป็นจุดเริ่มต้น เริ่มนับปีประสูติของพระเยซูเป็นปีที่ 1 สำหรับช่วงเวลาก่อนการประสูติของพระเยซูเรียกว่า BC (ก่อนคริสตกาลหรือ BC = BC) 2) ศักราชฮิจเราะห์ศักราช หรือ ฮิจเราะห์ศักราช มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า การอพยพ การนับศักราชในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช เกิด ก่อน คริสต์ศักราช กี่ ปี เมื่อศาสดามูฮัมหมัดนำสาวกอพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะฮ์ ตรงกับปี ฮ.ศ. 1165 ต้องมีมากกว่า 1122 เพราะรอบปีในฮิจเราะห์และพุทธศักราชจะมีความแตกต่างกันทุกๆ 32 ปีครึ่ง และปีฮิจเราะห์เพิ่มขึ้น 1 ปีเมื่อเทียบกับพุทธศักราช การนับศักราชไทย 1) พุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นศักราชที่นิยมในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ ใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเริ่มใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. […]

สงครามเย็น

สงครามเย็น

สงครามเย็น สงครามเย็น เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2534 ซึ่งโลกเสรีและประเทศคอมมิวนิสต์ พวกเขาพยายามต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ สงคราม เย็นเป็นผลมาจากสภาวะที่รุนแรงของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งประเทศต่างๆ สูญเสียและสูญเสีย สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ยุโรปซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกในภาวะถดถอย สูญเสียอำนาจและอิทธิพลในโลกต่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต  ทั้งสองประเทศนี้มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจนเป็นพื้นฐานสำหรับประเทศอื่นๆ ในการสร้างใหม่ ในขณะที่สหภาพโซเวียตได้รับอำนาจและอิทธิพลอันเนื่องมาจากความสำเร็จในการแพร่กระจายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปต่างประเทศ ในยุโรปตะวันออก โดยผู้นำของโลกคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์ ทาง ประวัติศาสตร์ มหาอำนาจ สงครามเย็น หมายถึง ผู้นำโลกของทั้งสองประเทศ การต่อสู้เพื่ออำนาจและอิทธิพล ความสัมพันธ์ของพวกเขาล้มเหลวอย่างน่าสังเวชใน สงครามเย็น เนื่องจากการต่อสู้เพื่อประเทศที่มีอำนาจมากขึ้นจากประสบการณ์ของพวกเขา เขาผ่านสงครามโลกครั้งที่สอง ความเสียหายในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าประเทศที่ทำสงครามในยุโรป อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในระดับสูง และเป็นประเทศแรกที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  พวกเขามองว่าพวกเขาเป็นตำรวจระดับโลกที่ปกป้องเส้นทางแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพ สหภาพโซเวียตฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากอาณาเขตที่กว้างใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จ สหภาพโซเวียตต้องการเป็นผู้นำการปฏิวัติทั่วโลกเพื่อสร้างระบบสังคมนิยม แนวคิดของมาร์กซ์เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ถูกสร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเพิ่มอิทธิพล อำนาจ และอุดมการณ์ ค้นหาประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอำนาจกับฝ่ายตรงข้าม สาเหตุของ สงครามเย็น สาเหตุของ สงครามเย็น คือการแข่งขันของมหาอำนาจ เขาอยู่ในสงครามโลกทั้งสองครั้ง ความเสียหายในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่าในยุโรป อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในระดับสูง  ในฐานะที่เป็นประเทศแรกที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง […]